บริษัท ไอเพสท์ ร่วมกับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลง..อ่านต่อ 
บริษัทจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแมลง...อ่านต่อ 
ซี ศิวัฒน์ สุดช็อก! เปิดสภาพบ้าน
ถูกปลวกแทะหลังเพิ่งรีโนเวตใหม่


ปลวก

ปลวกเป็นแมลงจัดอยู่ในกลุ่ม Exopterygota ซึ่งได้แก่แมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบง่ายในช่วงการเจริญเติบโต จัดเป็นแมลงสังคมซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสลับซับซ้อน แบ่งออกเป็น 3 วรรณะซึ่งจะมีรูปร่างและหน้าที่ต่างกันชัดเจนคือ วรรณะปลวกงาน ทำหน้าที่หาอาหารและสร้างรัง , วรรณะทหาร ทำหน้าที่ป้องกันศัตรูที่เข้ามารบกวน, และวรรณะสืบพันธุ์ที่เรียกว่าแมลงเม่า ทำหน้าที่สืบพันธุ์วางไข่ ปลวกแบ่งเป็นหลายประเภท บางประเภทกินดินและบางประเภทกินเนื้อไม้หรือเซลลูโลส


ผลกระทบ

- ปลวกสามารถทำลายไม้ยืนต้น ไม้ซุง ไม้ยืนต้น ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ตลอดจนเข้าทำลายโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนที่เป็นไม้ ให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก

- ปลวกกัดกินและทำลายพืชผลทางการเกษตรทั้งพืชไร่และสวน

- พบว่ารังปลวกจะปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำเกิดภาวะเรือนกระจก

.

ใบรับรองของสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


aเว็บสำเร็จรูป
×