บริษัท ไอเพสท์ ร่วมกับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลง..อ่านต่อ 
บริษัทจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแมลง...อ่านต่อ 
ซี ศิวัฒน์ สุดช็อก! เปิดสภาพบ้าน
ถูกปลวกแทะหลังเพิ่งรีโนเวตใหม่


..
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"กิจกรรมไอเพสท์อาสา" เรามีส่วนร่วมในการกำจัดปลวกและแมลง ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก1 (ถลาง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นความภาคภูมิใจของชาว IPEST กับกิจกรรมเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นในวันนี้ เราจะคงกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ไว้ และ โปรดติดตาม "ไอเพสท์อาสา"ในครั้งต่อๆไปด้วยครับ  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฏวิทยาของบริษัท ไอเพสท์ ร่วมกับวิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลง จัดการอบรมความรู้ทางวิชาการให้กับพนักงานของบริษัท  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ใบรับรองของสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


a

.
.


..
.
.
.
.
เว็บสำเร็จรูป
×