บริษัท ไอเพสท์ ร่วมกับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลง..อ่านต่อ 
บริษัทจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแมลง...อ่านต่อ 
ซี ศิวัฒน์ สุดช็อก! เปิดสภาพบ้าน
ถูกปลวกแทะหลังเพิ่งรีโนเวตใหม่เกี่ยวกับเรา

   บริษัท ไอเพสท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการกำจัดปลวก  รวมถึงจัดการปัญหาเกี่ยวกับแมลงรบกวนและสัตว์พาหะ เช่น มด แมลงสาบ หนู ยุง ฯลฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เรามุ่งบริการด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยปราศจากกลิ่นและร่องรอยของสารเคมี
   บริษัทมีการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่พนักงานและลูกค้า ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน มีการดำเนินการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้าน ควบคุมและดูแลโดยผู้บริหารซึ่งมีความรู้และประสบการณ์โดยตรงทางด้านกีฎวิทยามากกว่า 20 ปี
     จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีบริษัทชั้นนำ สำนักงาน และบ้านพักส่วนบุคคลหลายแห่งทั่วประเทศไว้วางใจใช้บริการของเรา โดยมีหน่วยเซอร์วิสในหลายภูมิภาค ได้แก่กรุงเทพฯและปริมณฑล, เชียงใหม่-เชียงราย, กระบี่-ภูเก็ต เป็นต้น

ใบรับรองของสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


a
เว็บสำเร็จรูป
×