บริษัท ไอเพสท์ ร่วมกับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลง..อ่านต่อ 
บริษัทจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแมลง...อ่านต่อ 
ซี ศิวัฒน์ สุดช็อก! เปิดสภาพบ้าน
ถูกปลวกแทะหลังเพิ่งรีโนเวตใหม่
.
..ยุง
  เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติตัวเมียจะกินเลือดเป็นอาหาร  ส่วนตัวผู้จะกินน้ำหวานในดอกไม้ ยุงยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออกและมาลาเรีย ยุงทั่วโลกมีประมาณ 3,450 ชนิด แต่พบในประเทศไทย ประมาณ 412 ชนิด

ผลกระทบ

โรคที่มียุงเป็นพาหะ

-โรคมาลาเรีย

-โรคไข้เลือดออก

-โรคไวรัสไข้สมองอักเสบแบบเจอี

-โรคเท้าช้าง

-ไข้ปวดข้อยุงลาย

เกร็ดความรู้
ใบรับรองของสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


a
.


..

a


เว็บสำเร็จรูป
×