บริษัท ไอเพสท์ ร่วมกับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลง..อ่านต่อ 
บริษัทจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแมลง...อ่านต่อ 
ซี ศิวัฒน์ สุดช็อก! เปิดสภาพบ้าน
ถูกปลวกแทะหลังเพิ่งรีโนเวตใหม่


หนู

    หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีฟันแทะ คือ มีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคม มีลักษณะโค้งยื่น หนูจะกัดแทะสิ่งต่างๆ เพื่อมิให้ฟันยื่นยาวเกินไปซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของมัน หนูสร้างความเสียหายต่างๆ เช่น การกัดกินพืชผลทางการเกษตรหรือเครื่องอุปโภคบริโภค อาคาร บ้านเรือน รวมถึงสายไฟภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอาจเป็นอันตรายกับบ้านเรือนและถึงแก่ชีวิตได้ หนูเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด เช่น โรคฉี่หนู กาฬโรค เยื้อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

ผลกระทบ

-เป็นพาหะนำโรคหลายชนิด เช่น โรคฉี่ หรือ หนูโรคเลปโตสไปโรซิส โรคหนู โรคเยื้อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ โรคไข้เลือดออก เมื่อมีอาการทางไตร่วมด้วย ไข้หนูกัด โรคไข้รากสาดใหญ่

-สร้างความเสียหายและความสกปรกให้แก่อาคารบ้านเรือน

.


ใบรับรองของสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย


a


เว็บสำเร็จรูป
×